QC Hồ sơ

Nhà máy của chúng tôi được trang bị cơ sở sản xuất tự động và thiết bị kiểm tra và thử nghiệm tiên tiến. Chúng tôi có một số giấy chứng nhận bằng sáng chế, sức mạnh kỹ thuật mạnh mẽ. Đồng thời, chúng tôi cũng có hệ thống quản lý sản xuất hoàn hảo và hệ thống đảm bảo chất lượng để duy trì sự ổn định và độ tin cậy của sản phẩm.

 

Shanghai Husu M&E Technology Co., Ltd kiểm soát chất lượng 0

 

Shanghai Husu M&E Technology Co., Ltd kiểm soát chất lượng 1

Để lại lời nhắn